Mitä on Airlaid?

Airlaid, eli kuivarainaus prosessi on tapa muodostaa kuiduista jatkuva raina käyttäen ilmaa väliaineena. Airlaid paperi on kangasmainen nonwoven tuote. Nonwoven tuotteilla viitataan yleisesti rainaan tai arkkiin jossa kuidut ovat sidottu toisiinsa joko kemikaalien, mekaanisen- tai lämpöenergian avulla. Pääraaka-aineena Airlaid paperissa käytetään fluff-sellua. Airlaid paperi tunnetaan myös kuivapaperi nimellä.

Kuivarainauksessa käytetään tavanomaisesti neljää eri kuitujensitomistekniikkaa

  • Lateksi/spray sidonta (LBAL=LatexBondedAirLaid / SBAL=SprayBondedAirLaid)

Raina sumutetaan molemmin puolin nestemäistä sideainetta (yleensä lateksi) käyttäen, joka sitoo kuidut toisiinsa. Ylimääräinen kosteus poistetaan kuivaimien avulla, jossa myös lateksi kypsytetään, jotta tarvittavat sidokset muodostuvat kuitujen välille.

  • Lämpösidonta (TBAL=ThermalBondedAirLaid)

Raina muodostetaan käyttäen sekä synteettisiä että orgaanisia (fluff sellu) kuituja. Rainaan johdetaan lämpöenergiaa, jolloin synteettiset kuidut sitoutuvat(sulavat osittain) toisiinsa.

  • Vetysidonta (HBAL= HydrogenBondedAirLaid)

Raina sidotaan käyttäen:

a) Rainan kalanterointi korkealla pintapaineella, jolloin rainassa oleva kosteus muodostaa vetysidoksia kuitujen välille

b) Raina vesineulataan (rainaa suihkutetaan ohuilla, korkea paineisilla vesisuihkuilla) ja kuivataan

  • Monisidonta (MBAL=MultiBondedAirLaid)

LBAL/SBAL + TBAL

Airlaid paperi voidaan yhdistää myös muiden materiaalien, kuten esimerkiksi muovinkalvon kanssa, jolloin lopputuotteena voidaan valmistaa esim. leikkaus-/sairaalalakanoita.