Airlaid Teknologia

Kuidutus / Anpap vasaramylly

Airlaid prosessi alkaa kuidutuksesta, kun yksittäiset sellukuidut irrotetaan toisistaan. Tehokas ja laadukas sellun kuidutus on ensiarvoisen tärkeää, kun valmistetaan korkealaatuisia Airlaid tuotteita. Anpap Oy:n suoravetoiset vasaramyllyt ovat korkealuokkaisia, teollisuustason laitteita, jotka on suunniteltu korkealaatuisten Airlaid tuotteiden jatkuvaan valmistusprosessiin. Anpap vasaramyllyt ovat kestäviä ja helppokäyttöisiä prosessilaitteita joita on edullista käyttää.

Anpap rumpuformaus & muodostusosa

Kuidutuksen jälkeen sellu johdetaan muodostusosalle. Muodostusosalla tapahtuu prosessin kriittisin vaihe, sellusta muodostetaan raina viiran päälle. Kuivarainauksessa voidaan käyttää sellu- ja/tai synteettisiä kuituja (maksimi kuidunpituus 12mm). Radanmuodostus tapahtuu muodostuspään, eli ”formerin (forming head)” avulla.

Anpap formeri on helppokäyttöinen ja korkealuokkainen kuivarainaukseen suunniteltu prosessilaite. Yksi Anpap:in erikoisominaisuuksista on toisioilman jakolaatikon kautta toteutettu suljettu ilmankierto, joka antaa formerille vertaansa vailla olevan suorituskyvyn ja hyötysuhteen. Poikittaisprofiilin säätölaitteisto takaa homogeenisen rainan muodostuksen ja erinomaisen poikittaisprofiilin. Ruostumattomasta teräksestä tarkasti valmistettu runko ja huolellinen, prosessikokemukset huomioon ottava suunnittelu takaa laitteelle erittäin pitkän käyttöiän. Anpap kuivarainaus prosessi voidaan myös yhdistää lähes minkä tahansa nonwoven prosessin kanssa, jolloin tuotemahdollisuudet ovat käytännössä lähes rajattomat.

Siirtoviiraosuus

Anpap:in siirtoviiraosa on suunniteltu korkeita nopeuksia ja kestävyyttä silmällä pitäen. Siirtoviiraosa voidaan varustaa joko yhdellä tai kahdella painotelalla, jotka voivat olla joko sileitä, kuvioituja tai sekä että. Kahdella painotelalla varustettu siirtoviiraosa tekee paperin laadun vaihdosta lennossa (esim. kuvioidusta paperista sileään tai päinvastoin) erittäin helppoa ilman, että prosessia jouduttaisiin ajamaan alas.

Kuitujen sidonta

Kuivatusosalla sijaitsevat sidonta-/spray-asemat mahdollistavat asiakkaalle nestemäisen sideaineen, kuten esimerkiksi lateksin käytön. Sideaineen annostelulaitteisto ja lateksin sumutukseen suunnitellut, vaihdettavin suuttimin varustetut suutinpalkit takaavat tarkan ja tasaisen sideainesumutuksen.

Sideaineen kuivaus & kypsytys

Kuivatus on rainanmuodostuksen jälkeen tärkein osuus kuivarainaus prosessia. Ilman laadukkaita kuivainlaitteistoja on käytännössä mahdotonta saavuttaa hyviä tuoteominaisuuksia. Anpap läpivirtauskuivaimet ovat tällä hetkellä ainoa ratkaisu asiakkaalle, jolle kelpaa vain paras. Erinomainen poikittainen lämpötilaprofiili ja lämpötilan hallinta pitävät huolen siitä, että raina/tuote kuivuu tasaisesti ja tuotteen ominaisuudet ovat yhdenmukaiset.

Jäähdytys & viimeistely

Lämpösidotut (TBAL) tuotteet tarvitsevat jäähdytystä kypsytysprosessin jälkeen, jotta prosessi saadaan pysäytettyä ennen rainan kiinnirullausta. Jäähdytys voidaan toteuttaa esim. kalanteroinnin, vesisumun, ilman tai näiden yhdistelmien avulla.

Leikkaus & kiinnirullaus

Luotettavat leikkaus- & kiinnirullauslaitteet ovat prosessin jatkuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä, kun tuotantoa ajetaan suurilla ratanopeuksilla. Näitä laitteita Anpap ei tee itse, vaan olemme päätyneet käyttämään leikkaus- & kiinnirullauslaitteina korkealaatuisten, kotimaisten yhteistyökumppaniemme tuotteita.

Pakkaus

Airlaid-paperikoneen lopputuote, Airlaid paperi on sekä tuottajalle että asiakkaalle arvokas sijoitus. Paperi täytyy pystyä suojaamaan tehokkaasti likaa, kosteutta ja muita vahingollisia aineita/esineitä vastaan, jottei se missään olosuhteessa vahingoittuisi. Pakkauskoneiden valmistukseen erikoistuneet yhteistyökumppanimme toimittavat Anpap Oy:lle uusimmat ja korkealaatuisimmat pakkauslaitteet, jotka varmistavat, että paperi pysyy turvassa aina asiakkaalle asti.

Prosessi-ilmalaitteet

Pitkä kokemuksemme prosessi-ilmalaitteista luo meille etulyöntiaseman ensiluokkaisten Airlaid laitteiden suunnittelussa. Käytämme prosessi-ilma järjestelmissämme oman valmistuksemme lisäksi vain korkealuokkaisten valmistajien valmistamia laitteita ja osia. Tarjoamme asiakkaillemme parhaat mahdolliset tuotteet ja ratkaisut, heidän tarpeisiinsa räätälöityinä.

Pölynsuodatus

Syvää ymmärrystä sellukuitujen erityisominaisuuksista tarvitaan, kun suunnitellaan pölynsuodatuslaitteistoja sellupölylle. Pienet suunnitteluvirheet voivat aiheuttaa suuria ongelmia itse prosessissa, joiden vuoksi prosessi/tuotanto joudutaan keskeyttämään. Yli 30 vuoden kokemus pölynhallintaratkaisuista on opettanut meitä ymmärtämään, kuinka pölynsuodatusratkaisut on suunniteltava/valmistettava, jotta ne toimivat prosessiteollisuuden käytössä. Mielestämme pölyn suodatus on silloin toimiva, kun vain harva ihminen tietää sen olemassaolosta.

Viiranpuhdistuslaitteet

Edistykselliset viiranpuhdistuslaitteet on suunniteltu sekä jäähdyttämään että puhdistamaan viiraa. Puhtaalla viiralla voidaan saavuttaa korkeampia tuotantomääriä ja korkeampi viiran kestoikä. Korkeampi viiran kestoikä heijastuu suoraan korkeampiin tuotantoaikoihin ja parempaan tuottoon.